کارواش 135 بار دینامی دیزل

کارواش 135 بار دینامی دیزل